موسیقی ترکمن صحرا
دوازدهم مهر 1394

مقالات - موسیقی موج

 

مردم تركمن همیشه در زندگی خود رنجهای زیادی را متحمل شده اند و موسیقی در تركمن صحرا از ریشه عمیقی برخوردار است بطوریكه تركمن با آن زاده می شود و با آن می میرد.

 

در تركمن صحرا نوازنده های محلی ( باغشی ) نامیده می شوند و در اعیاد و مراسم عروسی نقش بسیار عمده ای را برعهده دارند.

موسیقی درتركمن صحرا مجموعه ای از جوانمردیها ، دلاوریها و اعتقادات و آمال مردم را دربر می گیرد.


نوازندگان تركمن معتقدند كه موسیقی آنها مراسم عروسی رازنده نگاه داشته است . 


موسیقی اجرایی تركمنها به شكلهای مختلفی است :


۱) چوپانی خوانی :


موسیقی تغزلی تركمنستان است و تركمنان در درشت ومرغزار غزلهایی درباره سختی وناراحتیهای خود می خوانند.


۲) ذكر خوانی : 


درباره روابط خداوند و انسان است واین موسیقی بارقص خنجر انجام می شود كه به رقص خنجر هم معروف است .


۳) پرخوانی :


این موسیقی درمراسم روان درمانی بیماران و دیگر مراسم آیین بكار می رود . واین مراسم با رقص انجام می گیرد كه ارواح خبیث از جسم شخص خارج شود.


۴) هودی :


دراین موسیقی تركمنان عواطف واحساسات و دعای خیر خودرا نثار فرزندان می كنند وبطوركلی این موسیقی نشانگر احساسات و عواطف آنها است.


۵) مولود خوانی :


این موسیقی درمراسم تولد فرزندان یا مراسم مذهبی اجرا می گردد.


۶) لاله خوانی :

لاله خوانی سرودی عاطفی است كه بیانگر دوری و جدایی تركمنان است و درهنگام خواندن با سازه قوپوز همراه می گردد.


۷) نقل خوانی : 


این موسیقی به حكایت و یاخواندن اشعار قهرمانی برای سرگرم كردن افراد بكار می رود.


۸) غزلخوانی : 


دراین نوع موسیقی از غزلهای حماسی فردوسی وحافظ وسعدی استفاده می شود.


۹) نوحه سرایی : 


درمورد رویدادهای غم انگیز و جدایی ابدی انسان ومرگ مورد استفاده قرار گرفته میشود.