خواننده مرموز زیرزمینی مجوز گرفت
بیست و پنجم اردیبهشت 1395

 25 اردیبهشت 1393

 

آلبوم سیامنک عباسی را شرکت هنر اول به بازار عرضه می کند‏ او در این آلبوم به تنظیم کننده هایی همچون هادی سالاری‏ - نوید سپهر‏ - امیر عظیمی و آرون حسینی همکاری داشته و ترانه قطعات را هم خودش سروده است. عباسی در این آلبوم اغلب قطعات موفق قدیمی اش را نظیر فرشته پاک و خوشبختیت آرزومه همراه با 3 تا 4 قطعه جدید گنجانده است.
او در هیچکدام از ویدئوهای تصویری منتشر شده از آثارش حضور ندارد و عکسی هم از او در فضای مجازی منتشر نشده است‏ به همین دلیل بسیاری از دوستداران او هنوز چهره این خواننده را ندیده اند! از او در نمایشگاه کتاب امسال مجحموعه ای ترانه هایش با عنوان خوشبختیت آرزومه منتشر شد.