اولین کارگاه آموزشی تخصصی موزه موسیقی برگزار شد
بیست و پنجم اردیبهشت 1395

به گزارش موسیقی موج

 

جمعی از فارغ التحصیلان رشته‌های نقاشی و گرافیک با حضور شلته استاد دانشگاه اولم آلمان در اولین ورکشاپ تخصصی نگارخانه شهر آوا شرکت کردند.

 

به نقل از فارس , اولین کارگاه آموزشی از سری ورکشاپ‌های تخصصی نگارخانه شهرآوا با حضور شلته استاد دانشگاه اولم آلمان در نگارخانه شهر آوا برگزارشد.

 

این ورکشاپ جنبه پژوهشی داشته و با توجه به اینکه در همین نگارخانه شاهد برگزاری نمایشگاه آثار سیگمار پولک Sigmar Polke بوده ایم، به همین جهت محوریت این ورکشاپ برای آشنا شدن و تاثیر اجتماع و پیرامون، در آثارنقاشی پلک بوده است.

 

ارائه ورکشاپ در دو واحد کاری تقسیم شد که در بخش اول شرکت کنندگان به همراه استاد دانشگاه اولم آلمان شروع به نقد و بررسی آثار این هنرمند نمودند.بخش دوم کارگاه،  بررسی و اجرای تجربیات به دست آمده در یک اثر هنری و تلاشی جمعی برای ساخت یک چیدمان گروهی بود. شُلته درا ین کارگاه آموزشی اظهار داشت که نظر پُولکِ  در مورد سبک نقاشی خود این است که «نهایتاً چیزی خود را پدیدار می‌سازد.»

در واقع ایده اصلی  این ورکشاپ، دعوتی است از هنرمندان که بتوانند  تجربیات و مهارت های شخصی، اجتماعی، زیبایی شناسی و عاطفی خود را در آثار خود به کار گیرند و برای خود فضای کاری و فکری جمعی و فردی‌ای خلق کنند.

 

در پایان این ورکشاپ شرکت کنندگان به ارائه آثاری پرداختند که گویای تجسمی از فضای پیرامون خود  بود این هنرمندان با راهنمایی های خانم شُلته استاد دانشگاه اولم به ساختاری تکنیکی در اجرای اثر هنری توانستند این توانایی فردی خودرا سنجیده و به  نمایش گذارند.

شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی پس از دو هفته از گذشت این ورکشاپ آثار خود را در غالب نمایشگاهی گروهی ازتوانایی فردی خود به نگارخانه شهر آوا موزه موسیقی ارائه می‌کنند.