درباره موج

موج همچون آب آرام و آرامبخش همچون دوستي نازين و معلمي ساده بي کينه و نيرنگ ميباشد اما موج همچون درياي خروشان در طوفانهاي سهمگين مشکلات کوبنده. تولد موج از زايش و باز آفريني يک بنده کمترين که حتي نامش انقدر ناچيز است که لازم به گفتنش نيست شکل گرفت محتواي موج تدبير آموزش پرورش نيروهاي آينده و فرهنگ سازي بوده هست خواهد بود. با شعار موج يک تفکر است

آموزش موسيقي از سطح مبتدي تا پيشرفته از سال 1374 تا به اکنون
نوشتن کتاب هايي با عنوان هاي : نظري کوتاه به تئوري موسيقي ، تار و سه تار ايراني جلد 1 ،2 ، 3
از همه جا بنوازيد و لذت ببريد ، سلفژ و سرايش
اجراهاي موسيقي
مبدع موج پيامک : انتشار مطالبي مختصر درباره موسيقي توسط پيامک براي عموم مردم
مبدع کلاسهاي تخفيفي موج : جذب شاگرد از طريق سايت هاي رسمي
آغاز به کار سايت موسيقي موج بعنوان مجله فرهنگي هنري از سال 1386
توليد ترک ها و ويدئو هايي در جهت اهداف گروه و بروز رساني آن در سايت هاي معتبر و سايت رسمي گروه موج

اهداف بلند مدت موج : اقتصاد، فرهنگ و آموزش و بروز رساني عوامل و رسانه موج

از تمام مهمانان همراه و کمتر همراه آن از سالها پيش تا به الان ممنونيم که با تلاش و کوشش شان ما را به اينجا رساندند از همه ممنونيم
امضا موجي ها

مدير سايت : نگار لطفي ( negarlotfii@gmail.com )
روابط عمومي و کلاسها : شهرزاد نجمي ( shahrzadnajmi57@gmail.com )
طراح و مدير فني : مهندس سيد محمد صيادي ( sm_sayyadi@yahoo.com )
با همکاري : شادنوش جنگروي ، محمد ذوقي ، محسن حسن پور ،احسان صادقي ، محمود فرازمن ، سعيد رسول نيا ، ليدا پناهي ، زهرا حسيني رزاقي ، حسين اشرفي ، شاهين معتمد ، شقايق طاهري ، مهدي سادات وند ، سعيد نصرتي
پشتيباني سرور : مهندس حمزه خسروي